Ungdommens Uddannelsesvejledning - UU:center syd

UU:center syd er et professionelt, uafhængigt vejledningscenter, som har til opgave at vejle-de grundskoleelever og unge mennesker i Brøndby, Hvidovre, Ishøj og Vallensbæk Kommu-ner om uddannelses– og erhvervsvalget.

Vejledning fra 7. klasse og op til 25 år

Vejledningen begynder i 7. klasse og intensiveres jo tættere de unge kommer på at skulle

forlade grundskolen.

Efter grundskolen overflyttes eleverne til ungdomsvejledningen i kommunen, som følger de unge med tilbud om vejledning frem til de har gennemført en ungdomsuddannelse, eller til de fylder 25 år.

Skolens UU-vejleder kan bl.a. bruges til:

  • Information om de mange forskellige muligheder efter grundskolen
  • Tilmelding til introduktionskurser, brobygning og erhvervspraktik
  • Vurdering af uddannelsesparathed
  • Udarbejdelse samt justering af uddannelsesplan
  • Vejledning om uddannelsernes opbygning, adgangskrav og særlige muligheder i de enkelte uddannelser
  • Vejledning om hvilke muligheder for job og videre uddannelse, de forskellige ungdomsuddannelser giver
  • Vejledning om praktikpladssituationen, ny mesterlære mm. på erhvervsuddannelserne
  • Vejledning og målgruppevurdering i forbindelse med produktionsskoleophold

Alle elever har krav på vejledning, men en del af vores opgave er at målrette

vejledningsresurserne mod dem, som har det største behov.

Derfor er det individuelt, hvor mange samtaler mv. den enkelte elev deltager i.

Nyttige links i forbindelse med uddannelses– og erhvervsvejledning:

UddannelsesGuiden

MinFremtid.dk

UU:center syd

UU:center syd - vejleder Erik Sønderlev

E-vejledning

Transportgodtgørelse ved brobygning, praktikforløb, m.m.