Skolebestyrelsen

 

Skolebestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, herunder bl.a. principper om elevernes undervisningstimetal på de enkelte klassetrin og arbejdets fordeling mellem lærerne

Skolebestyrelsen på Engstrandskolen er en aktiv medspiller omkring udvikling og trivsel for børn og voksne.

Læs meget mere om skolebestyrelsens arbejde og ansvars områder gennem linket herunder:

http://www.uvm.dk/Uddannelser/Folkeskolen/Styring-og-ansvar/Skolebestyrelsen