Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen findes gennem linket herunder:

Karaktergennemsnit

Opgørelse over det samlede karaktergennemsnit på skolen findes gennem linket herunder
 
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

 
Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen: